FONTOS: Kérjük, hogy a letöltés, telepítés, másolás vagy használat előtt olvassa el figyelmesen a termék használatára vonatkozó alábbi feltételeket.

A SZOFTVER LETÖLTÉSÉVEL, TELEPÍTÉSÉVEL, MÁSOLÁSÁVAL VAGY HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA AZ ALÁBBI HASZNÁLATI FELTÉTELEKET.

 

Végfelhasználói szoftverlicenc-szerződés

 

Jelen végfelhasználói szoftverlicenc-szerződés (a továbbiakban „a Szerződés”) alapján, amely egyfelől az ESET, spol. s r. o. (székhelye: Szlovák Köztársaság, 851 01 Pozsony (Bratislava), Einsteinova 24; bejegyezve az I. sz. Pozsonyi Kerületi Bíróság cégjegyzékében; iktatási szám: 3586/B; cégjegyzékszám: 31 333 535), illetve az ESET csoport másik vállalata (a továbbiakban „ESET” vagy „a Gyártó”), másfelől Ön mint természetes vagy jogi személy (a továbbiakban „Ön” vagy „a Végfelhasználó”) között jött létre, Ön jogosult a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott szoftver használatára. A jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott Szoftver az alábbiakban megadott feltételeknek megfelelően adathordozón tárolható, e-mailben küldhető, az internetről vagy a Gyártó szervereiről letölthető, illetve más forrásokból beszerezhető.

JELEN SZERZŐDÉS VÉGFELHASZNÁLÓI JOGOSULTSÁGOKRA VONATKOZIK, ÉS NEM ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS. Az értékesítési csomagban található szoftvermásolat és a fizikai adathordozó, valamint a jelen Szerződés alapján a Végfelhasználó által készíthető bármely másolat továbbra is a Gyártó tulajdonát képezi.

A Szoftver letöltése, telepítése, másolása vagy használata közben az „Elfogadom a licencszerződésben foglaltakat” választógomb bejelölésével Ön kifejezi a jelen Szerződésben meghatározott rendelkezések elfogadását. Ha nem ért egyet a Szerződés bármely rendelkezésével, jelölje be a „Nem fogadom el a licencszerződésben foglaltakat” választógombot, szakítsa meg a letöltést vagy a telepítést, illetve semmisítse meg vagy küldje vissza a Szoftvert, a telepítési adathordozót, valamint a kapcsolódó dokumentációt és a vásárlási számlát az ESET címére vagy abba az üzletbe, ahol a szoftvert beszerezte.

ÖN ELFOGADJA, HOGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL KIFEJEZI, HOGY A JELEN SZERZŐDÉST ELOLVASTA, MEGÉRTETTE, ÉS RENDELKEZÉSEIT ÖNMAGÁRA NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK ISMERTE EL.

1. Szoftver. A jelen Szerződésben a „Szoftver” kifejezés az alábbiakat foglalja magában: (i) az ESET vírusvédelmi szoftverei és azok minden összetevője, amelyhez a Gyártó a jelen Szerződés 3. pontja szerint Önnek használati engedélyt adott; (ii) a lemezek, CD-ROM-ok, DVD-k, e-mailek és mellékleteik vagy más adathordozók tartalma, amelyhez a jelen Szerződést tartozik, beleértve az adathordozón nyújtott vagy e-mailben küldött, illetve interneten letölthető Szoftver tárgykódját; (iii) minden kapcsolódó írásbeli használati utasítás vagy a Szoftverhez tartozó egyéb dokumentáció, beleértve többek között a szoftver bármilyen leírását, specifikációját, tulajdonságainak vagy működésének ismertetését, a működési környezet leírását, amelyben a Szoftvert használják, a Szoftver telepítési vagy használati útmutatóit, a Szoftver megfelelő használatára vonatkozó bármilyen leírást (a továbbiakban „Dokumentáció”); (iv) a Szoftver másolatai, lehetséges hibáinak javításai, kiegészítései, bővítményei, módosított verziói, összetevőinek frissítései (ha van). A Szoftver kizárólag végrehajtható tárgykód formájában szerezhető be.

2. Telepítés. Az adathordozón biztosított, e-mailben küldött vagy az Internetről, illetve a Gyártó szervereiről letöltött vagy más forrásból szerzett Szoftvert telepíteni szükséges. A Szoftvert megfelelően konfigurált számítógépre kell telepíteni, mely legalább a Dokumentációban közölt követelményeknek megfelel. A telepítési módszer leírása a Dokumentációban található. A Szoftvert futtató számítógépre nem telepíthető olyan számítógépes program vagy hardver, amely kedvezőtlen hatással lehet a Szoftverre.

3. Licenc. Amennyiben Ön elfogadja a jelen Szerződés rendelkezéseit, az érvényességi időn belül megfizeti a licencdíjat, és megfelel az itt előírt összes feltételnek, a Gyártó az alábbi jogokat (a továbbiakban „a Licenc”) biztosítja az Ön számára:
a) Telepítés és használat. Nem kizárólagos és nem átruházható jogot szerez a Gyártótól arra, hogy a Szoftvert egy számítógép merevlemezére vagy más tartós adattárolásra alkalmas adathordozóra telepítse, a Szoftvert számítógépes rendszerek memóriájába telepítse, és ott tárolja, valamint megjelenítse azt.
b) A licencek számának kikötése. A Szoftver használatára vonatkozó jogosultságot a Végfelhasználók száma határozza meg. Egy Végfelhasználónak kell tekinteni a következőt: (i) a Szoftver telepítése egyetlen számítógépre, vagy (ii) ha a licenc terjedelme az e-mail postafiókok számához kötött, a felhasználó egy olyan számítógép-használót jelent, aki levelezőprogramon (Mail User Agent, levelezési felhasználói ügynök) (a továbbiakban „Levelezőprogram”) keresztül fogad e-mailt. Ha egy Levelezőprogram e-mailt fogad, majd azt automatikusan továbbítja több felhasználónak, akkor a Végfelhasználók számának meghatározása az alapján történik, hogy ténylegesen hány felhasználó kapja meg a továbbítással az e-mailt. Ha a levelezési szerver levelezési kapuként működik, a Végfelhasználók száma megegyezik azon levelezésiszerver-használók számával, akiknek a kapu szolgáltatást nyújt. Csak egy számítógépre szükséges licencet szerezni, ha meghatározatlan számú e-mail cím (alias) van átirányítva egy felhasználónak, és csak egyetlen felhasználó fogadja őket, továbbá a kliens nem továbbítja automatikusan az üzeneteket nagyszámú felhasználóhoz. A Licenc egyidejűleg csak egy számítógépen használható.
c) Business Edition. A Szoftver Business Edition verzióját kell beszerezni a Szoftver levelezési szervereken, levelezési átjárókon vagy internetes átjárókon való használatához.
d) A licenc érvényességi időszaka. A Szoftver használatára vonatkozó jogosultság korlátozott időtartamra szól.
e) Számítógép-gyártói (OEM-) szoftver. A számítógép-gyártói szoftver használata arra a számítógépre korlátozott, amellyel megvásárolta azt, és másik számítógépre nem vihető át.
f) Kereskedelmi forgalomba nem hozható termék és próbaverzió. A „kereskedelmi forgalomba nem hozhatóként” minősített Szoftver és a próbaverzió nem lehet díjköteles, és kizárólag a Szoftver jellemzőinek ellenőrzésére és tesztelésére, valamint szemléltetési célra használható.
g) A licenc lejárata. A Licenc az érvényességi időszak végén automatikusan lejár. Ha Ön nem teljesíti a jelen Szerződés bármely rendelkezését, a Gyártónak jogában áll felmondani a Szerződést bármely jogosultság vagy az ilyen esetekben a Gyártó számára elérhető jogorvoslati lehetőség megsértése nélkül. A Licenc felmondása esetén a Szoftvert, illetve az összes biztonsági másolatot haladéktalanul törölnie kell, meg kell semmisítenie, vagy saját költségén vissza kell küldenie az ESET címére vagy abba az üzletbe, ahol a Szoftvert beszerezte.

4. Kapcsolódás az internetre. A Szoftver megfelelő működtetéséhez internetkapcsolat szükséges, és rendszeres időközönként csatlakoznia kell a Gyártó vagy harmadik fél szervereihez. Az internethez kapcsolódás a Szoftver alábbi jellemzőihez szükséges:
a) A Szoftver frissítései. A Gyártó jogosult, de nem köteles időről időre kiadni a Szoftver frissítéseit („Frissítések”). Ez a funkció a Szoftver általános beállításai között engedélyezhető, és a Frissítések ezért automatikusan települnek, kivéve ha a Végfelhasználó letiltotta a Frissítések automatikus telepítését.
b) Kártevők és információk továbbítása a Gyártónak. A Szoftver egyik funkciójával minták gyűjthetők az új vírusokról, egyéb kártékony programokról és gyanús vagy problémás fájlokról (a továbbiakban "Kártevők"), majd ezek a minták elküldhetők a Gyártónak a számítógépre és/vagy arra a platformra vonatkozó adatokkal (a továbbiakban "Adatok") együtt, amelyen a Szoftver telepítve van. Ez a funkció a Szoftver általános beállításai között tiltható le.. Ezek között az Adatok között lehetnek a Végfelhasználóval vagy a Szoftvert futtató számítógép más felhasználóival kapcsolatos adatok (beleértve a véletlenszerűen vagy nem szándékosan megszerzett személyes adatokat is), illetve a számítógépre, az operációs rendszerre és a telepített programokra vonatkozó információk, a Szoftvert futtató számítógépről származó és a Kártevő által érintett fájlok, valamint e fájlokkal kapcsolatos adatok. A Gyártó a kapott Adatokat és Kártevőket kizárólag a Kártevők tanulmányozására, valamint a Szoftver és a Licenc eredetiség-ellenőrzési funkciójának javítására használja, és megfelelő intézkedésekkel biztosítja a kapott adatok bizalmas kezelését. A Szoftver fent említett funkciójának aktiválásával Ön hozzájárul a Kártevők és Adatok továbbításához a Gyártónak, és egyben feljogosítja a Gyártót, hogy a vonatkozó jogszabályokat betartva feldolgozza a hozzá érkezett információkat. Ez a funkció bármikor kikapcsolható.
c) Az adatokkal való visszaélés elleni védelem. A szoftver egyik funkciója megakadályozza az ellopott számítógépeken lévő fontos adatok elvesztését vagy az azokkal való visszaélést. Ez a Szoftver alapértelmezett beállításainál elérhető funkció le van tiltva. Az engedélyezéséhez létre kell hozni egy ESET-fiókot (amelyre speciális használati feltételek vonatkoznak), amelynek révén a funkció a számítógép ellopása esetén aktiválja az adatgyűjtést. Ha engedélyezi ezt a funkciót a Szoftverben, beleegyezik az ellopott számítógéppel kapcsolatos adatok Gyártónak történő elküldésébe, ami a számítógép hálózati helyével, a számítógép képernyőjén megjelenő tartalommal, a számítógép konfigurációjával és a számítógéphez csatlakoztatott kamera által rögzített adatokkal kapcsolatos információkat (a továbbiakban "Adatok") foglalhat magában. A Végfelhasználó jogosult arra, hogy az ily módon megszerzett Adatokat - kizárólag a számítógép ellopásából adódó hátrányos helyzet megszüntetésére - felhasználja, valamint a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően jóváhagyását adja ahhoz, hogy a Gyártó feldolgozza az Adatokat. A Gyártó lehetővé teszi, hogy a Végfelhasználó a Gyártó technikai eszközein tárolja az Adatokat annak a célnak az eléréséig, amely az Adatok megszerzését indokolta. Ez a funkció bármikor letiltható. Az adatokkal való visszaélés kizárólag olyan számítógépek és fiókok esetében vehető igénybe, amelyekhez a Végfelhasználó jogszerű hozzáféréssel rendelkezik. A Gyártó minden illegális használatot a megfelelő hatóságok tudomására hoz. A Gyártó eleget tesz a vonatkozó törvényi előírásoknak, és visszaélés esetén minden segítséget megad az igazságszolgáltatási szerveknek. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy felelősséggel tartozik az ESET-fiók eléréséhez szükséges jelszó biztonságáért, és hogy nem adja át a jelszót harmadik félnek. A Végfelhasználó felelős minden olyan jogosult vagy jogosulatlan műveletért, amely az adatokkal való visszaélés elleni védelmet biztosító funkcióval vagy az ESET-fiókkal kapcsolatos. Az ESET-fiókkal való bárminemű visszaélésről azonnal értesítenie kell a Gyártót.

5. A Végfelhasználó jogainak gyakorlása. Ön a Végfelhasználó jogait kizárólag személyesen vagy alkalmazottjai útján gyakorolhatja. Végfelhasználóként a Szoftvert csak a saját tevékenységének biztosítására, és csak azon számítógépes rendszerek védelmére használhatja fel, amelyekre vonatkozóan a Licencet megszerezte.

6. A jogok korlátozása. A Szoftvert nem másolhatja, nem terjesztheti, nem nyerheti ki az összetevőit, és nem készíthet belőle semmilyen származtatott tartalmat. A Szoftver használatakor az alábbi korlátozásokat kell betartania:
(a) Biztonsági másolatként készíthet a Szoftverről egy másolatot tartós adattárolásra alkalmas adathordozón, feltéve hogy a biztonsági másolatot később más számítógépen nem telepíti vagy nem használja. A Szoftver bármilyen, ettől eltérő módon történő másolása a jelen Szerződés megszegését jelenti.
(b) Ön a jelen Szerződésben kifejezetten megengedett eseteken kívül nem jogosult a szoftvert és annak másolatait használni, módosítani, lefordítani, többszörözni és a használati jogát átruházni.
(c) Ön a Szoftvert nem értékesítheti, használatát nem adhatja tovább, nem adhatja sem bérbe, sem kölcsön más személynek, illetve nem veheti bérbe más személytől, és nem használhatja kereskedelmi szolgáltatások nyújtásához.
(d) Ön a Szoftvert nem jogosult visszafordítani, visszafejteni, vagy egyéb módon megkísérelni a Szoftver forráskódjának megszerzését, azon eseteket kivéve, melyek körében az e rendelkezés által előírt korlátozást a törvény kifejezetten tiltja.
(e) Ön elfogadja, hogy a Szoftvert kizárólag olyan módon használja fel, amely megfelel az alkalmazandó jogszabályok előírásainak, amelyek alapján a Szoftvert használja, ideértve kivétel nélkül a szerzői jogról szóló törvényben és az egyéb szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályokban található korlátozásokat is.
(f) Elfogadja, hogy a Szoftvert és annak funkcióit csak úgy használhatja, hogy azzal más Végfelhasználókat nem korlátoz e szolgáltatások elérésében. A Gyártó fenntartja magának a jogot az egyes Végfelhasználóknak nyújtott szolgáltatások hatókörének korlátozására annak érdekében, hogy a szolgáltatások használatát a lehető legnagyobb számú Végfelhasználó számára biztosíthassa. A szolgáltatások hatókörének korlátozása azt is magában foglalja, hogy a Gyártó teljes mértékben megakadályozhatja a Szoftver bármely funkciójának használatát, és törölheti a Szoftver egy adott funkciójával kapcsolatos Adatokat és információkat a Gyártó vagy harmadik fél által üzemeltetett szerverekről.

7. Szerzői jogok. A Szoftver és minden jogosultság, beleértve korlátozás nélkül a benne foglalt jogcímeket és szellemi tulajdonjogot, az ESET és/vagy a Licencet adó partnerei tulajdonát képezik. E jogokat a vonatkozó nemzetközi egyezmények rendelkezései és a használat helye szerinti ország alkalmazandó nemzeti jogszabályai védik. A Szoftver szerkezete, felépítése és kódja az ESET és/vagy a Licencet adó partnerei üzleti titkának és bizalmas információinak minősül. A 6(a) pontban foglalt esetet kivéve tilos a Szoftver másolása. A jelen Szerződés szerint másolt példányoknak is minden esetben tartalmazniuk kell a Szoftverrel megegyező szerzői jogokra és egyéb jogcímekre vonatkozó értesítéseket. Ha visszafordítja, visszafejti, vagy egyéb módon megkísérli a Szoftver forráskódjának megszerzését a jelen Szerződés rendelkezéseinek megszegésével, az úgy tekintendő, hogy az ezúton szerzett összes információ létrejöttének pillanatában automatikusan és visszavonhatatlanul a Gyártóra átruházza azt, a Gyártónak a jelen Szerződés megsértésével kapcsolatos jogaival együtt.

8. Fenntartott jogok. A Gyártó fenntartja magának a Szoftverre vonatkozó összes jogot, azokat kivéve, amelyeket Ön a Szoftver Végfelhasználójaként a jelen Szerződés keretei között gyakorolhat.

9. Többnyelvű verzió, több adathordozón biztosított szoftver, több másolat. Ha a Szoftver több platformot vagy nyelvet támogat, vagy ha Ön több példánnyal rendelkezik, a Szoftvert csak annyi számítógéprendszeren és azokkal a verziókkal használhatja, amelyekre a Licencet megszerezte. Ön nem jogosult a Szoftver nem használt verzióit vagy példányait eladni, bérbe adni, haszonbérbe adni vagy a használatát továbbadni, kölcsönadni, illetve más személyre átruházni.

10. A Szerződés hatálybalépése és megszűnése. A jelen Szerződés attól a dátumtól érvényes, amikor Ön elfogadja a Szerződés feltételeit. Ön a Szerződést bármikor megszüntetheti a Szoftver, az összes biztonsági másolat és a gyártótól vagy üzleti partnereitől kapott kapcsolódó anyag végleges törlésével, megsemmisítésével vagy a saját költségen történő visszaküldésével. A Szerződés megszűnésének módjától függetlenül a 7., 8., 11., 13., 20. és 22. pontban foglalt rendelkezések korlátlan ideig érvényben maradnak.

11. VÉGFELHASZNÁLÓI JOGNYILATKOZATOK. VÉGFELHASZNÁLÓKÉNT ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A SZOFTVERT ANNAK „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN”, MINDENFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL KAPJA, AZZAL, HOGY AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG SEM A GYÁRTÓ, A LICENCET ADÓ PARTNEREI VAGY LEÁNYVÁLLALATAI, SEM A SZERZŐI JOGOK JOGOSULTJAI NEM VÁLLALNAK KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, KÜLÖNÖSKÉPPEN, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN ADÁSVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ JÓTÁLLÁST, MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGOT, VALAMINT ARRA VONATKOZÓ JOGSZAVATOSSÁGOT, HOGY A SZOFTVER NEM SÉRTI HARMADIK SZEMÉLYEK SZABADALMI, SZERZŐI, VÉDJEGYRE VONATKOZÓ VAGY EGYÉB JOGAIT. SEM A GYÁRTÓ, SEM MÁS FÉL NEM VÁLLAL JÓTÁLLÁST AZÉRT, HOGY A SZOFTVERBEN TALÁLHATÓ FUNKCIÓK MEGFELELNEK AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK, ILLETVE HOGY A SZOFTVER MŰKÖDÉSE ZAVARTALAN ÉS HIBAMENTES LESZ. A KÍVÁNT EREDMÉNY MEGVALÓSÍTÁSÁRA ALKALMAS SZOFTVER KIVÁLASZTÁSA, TELEPÍTÉSE ÉS HASZNÁLATA, ILLETVE A SZOFTVERREL ÖN ÁLTAL ELÉRT EREDMÉNY TELJES MÉRTÉKBEN AZ ÖN FELELŐSSÉGE ÉS KOCKÁZATA.

12. További kötelezettségvállalás kizárása. A jelen Szerződés a benne kifejezetten felsoroltakon kívül a Gyártóra és a Licencet adó partnereire nem ró további kötelezettségeket.

13. KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉGVÁLLALÁS. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKIG A GYÁRTÓ, ILLETVE ALKALMAZOTTAI ÉS LICENCET ADÓ PARTNEREI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK BÁRMIFÉLE BEVÉTEL- VAGY NYERESÉGKIESÉSÉRT, MEGHIÚSULT ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉGÉRT, ADATVESZTÉSÉRT, HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉBŐL FAKADÓ KÖLTSÉGEKÉRT, TULAJDONBAN BEKÖVETKEZETT VAGY SZEMÉLYT ÉRINTŐ KÁRÉRT, ÜZLETI FORGALOM KIESÉSÉÉRT, ÜZLETI INFORMÁCIÓ ELVESZTÉSÉRT VAGY BÁRMIFÉLE SPECIÁLIS, KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, GAZDASÁGI, FEDEZETI, BÜNTETŐJOGI VAGY KÖVETKEZMÉNYKÁRÉRT, FÜGGETLENÜL A KÁROKOZÁS MIKÉNTJÉTŐL, ÉS ATTÓL, HOGY AZ SZERZŐDÉSBŐL, SZÁNDÉKOS KÁROKOZÁSBÓL, GONDATLANSÁGBÓL, VAGY MÁS, FELELŐSSÉGET MEGALAPOZÓ TÉNYBŐL ERED, HA EZEK A SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁNAK OKÁN MERÜLTEK FEL, MÉG ABBAN AZ ESETBEN IS, HA A GYÁRTÓT VAGY A LICENCET ADÓ PARTNEREIT, ILLETVE LEÁNYVÁLLALATAIT ELŐZŐLEG ÉRTESÍTETTÉK AZ ILYEN KÁR BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. MIVEL EGYES ORSZÁGOK ÉS JOGSZABÁLYOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT, A KORLÁTOZÁSÁT VISZONT IGEN, A GYÁRTÓ, ANNAK ALKALMAZOTTAI ÉS A LICENCET ADÓ PARTNEREI, ILLETVE LEÁNYVÁLLALATAI FELELŐSSÉGE A LICENCÉRT FIZETETT DÍJ MÉRTÉKÉRE KORLÁTOZÓDIK.

14. A jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem érinti annak a félnek a jogait, aki a jogszabályok értelmében fogyasztónak minősül.

15. Terméktámogatás. Az ESET vagy az ESET által meghatalmazott harmadik felek jótállás vagy jognyilatkozatok nélkül, saját döntésüknek megfelelően terméktámogatást nyújtanak. A terméktámogatás előkészületeként a Végfelhasználónak biztonsági másolatot kell készítenie az összes meglévő adatról, szoftverről és a program összetevőiről. Az ESET vagy/és az ESET által meghatalmazott harmadik felek nem vállalnak felelősséget az adatok, a tulajdon, a szoftver vagy a hardver terméktámogatás következtében keletkező sérüléséért vagy elvesztéséért, illetve a veszteség miatt. Az ESET vagy/és az ESET által meghatalmazott harmadik felek fenntartják a jogot, hogy eldönthessék, miszerint a probléma megoldása túllépi-e a terméktámogatás hatáskörét. Az ESET fenntartja a jogot, hogy saját hatáskörében elutasítsa, felfüggessze vagy befejezze a terméktámogatás nyújtását.

16. A licenc átadása. A szoftver egyik számítógéprendszerről átvihető egy másikra, feltéve ha az nem ellentétes a Szerződés feltételeivel. Ha nem ütközik a Szerződés feltételeivel, a Végfelhasználó csak a Gyártó jóváhagyásával jogosult véglegesen átadni a Licencet és a jelen Szerződésből fakadó minden jogosultságot másik Végfelhasználónak azzal a feltétellel, hogy (i) az eredeti felhasználó nem tartja meg a Szoftver egyetlen másolatát sem; (ii) a jogosultságok átadása közvetlen, vagyis az eredeti Végfelhasználóról az új Végfelhasználóra történik; (iii) az új felhasználónak vállalnia kell a jelen Szerződés szerint az eredeti Végfelhasználót érintő minden jogosultságot és kötelezettséget; (iv) az eredeti Végfelhasználónak át kell adnia az új Végfelhasználó részére a szoftver eredetiségének ellenőrzését lehetővé tevő összes dokumentációt a 17. pontban leírtak szerint.

17. A Szoftver eredetiségének ellenőrzése. A Végfelhasználó a Szoftver használatára vonatkozó jogosultságát az alábbi módokon igazolhatja: (i) a Gyártó vagy a Gyártó által kinevezett harmadik fél által kibocsátott licenctanúsítvánnyal; (ii) írásbeli licencszerződéssel, amennyiben készült ilyen szerződés; (iii) a frissítéseket lehetővé tevő licencadatokat (felhasználónevet és jelszót) tartalmazó e-mail küldésével a Gyártónak.

18. A Végfelhasználó adatai és jogvédelem. Ön mint Végfelhasználó engedélyt ad a Gyártónak azoknak az adatoknak a továbbítására, feldolgozására és tárolására, amely adatok a Gyártó számára lehetővé teszik a Végfelhasználó azonosítását. Ön ezennel elfogadja, hogy a Gyártó saját lehetőségei szerint ellenőrizheti, hogy a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően használja-e a Szoftvert. Ön ezennel hozzájárul a Szoftver és a Gyártó vagy üzleti partnerei számítógépes rendszerei közötti kommunikáció során történő adattovábbításhoz, melynek célja a Szoftver felhasználásához szükséges engedélyezés és a Szoftver működésének biztosítása, valamint a Gyártó jogainak védelme. Jelen Szerződés megkötését követően a Gyártó vagy bármely üzleti partnere jogosult az Önt azonosító adatok átadására, feldolgozására és tárolására számlázási célokból és a jelen Szerződés végrehajtása érdekében. Ön ezennel hozzájárul ahhoz, hogy a termékre vonatkozó értesítéseket és üzeneteket küldjünk Önnek, ideértve többek között a marketinginformációkat is. Az adatvédelemről és a személyes adatok biztonságáról a http://www.eset.hu/adatkezeles weboldalon olvashat részletesen.

19. Licencek adása hatóságok és az Amerikai Egyesült Államok kormánya számára. A Szoftver a jelen Szerződésben rögzített licencjogosultságokkal és korlátozásokkal biztosítható a hatóságok, többek között az Amerika Egyesült Államok kormánya számára.

20. Exportálási és újraexportálási ellenőrzés. A Szoftver, a Dokumentáció vagy ezek részei (beleértve a Szoftverrel és annak összetevőivel kapcsolatos információkat is) alávethetők behozatali és kiviteli ellenőrzésnek az alkalmazandó jog szabályai szerint. Az exportálással és Végfelhasználóval kapcsolatos rendeleteket és a végfelhasználással és a rendeltetési hellyel kapcsolatos korlátozásokat az Amerikai Egyesült Államok és más országok kormányai adják meg. Ön vállalja, hogy szigorúan betartja az összes vonatkozó behozatali és kiviteli szabályt, és tudomásul veszi, hogy a Szoftver kiviteléhez, újrakiviteléhez, átszállításához vagy behozatalához igényelt licencek megszerzéséért Ön a felelős.

21. Értesítések. Minden értesítést, a visszaküldendő Szoftvert és Dokumentációt a következő címre kell küldeni: ESET, spol. s r. o., 851 01 Pozsony (Bratislava), Einsteinova 24, Szlovák Köztársaság.

22. Alkalmazandó jog. A jelen Szerződésre a Szlovák Köztársaság törvénye az irányadó, és a szerződés a szerint értelmezendő. A Végfelhasználó és a Gyártó ezennel megállapodnak abban, hogy az alkalmazandó jog és az ENSZ által elfogadott „Nemzetközi árukereskedelmi szerződésekről szóló egyezmény” ütközése esetén az ütköző rendelkezések nem alkalmazhatók. A Gyártóval fennálló, illetve a Szoftver használatával kapcsolatos minden jogvita vagy követelés tekintetében Ön kifejezetten aláveti magát a Pozsonyi I. sz. Kerületi Bíróság kizárólagos joghatóságának, továbbá kifejezetten aláveti magát a nevezett bíróság illetékességének az ilyen jogviták rendezésében.

23. Általános rendelkezések. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen, az nem érinti a Szerződés többi részének érvényességét. A többi rendelkezés továbbra is érvényes és végrehajtható marad az itt lefektetett feltételek szerint. Jelen Szerződés csak írásban módosítható, amely módosításokat a Gyártó meghatalmazott képviselőjének vagy egy olyan személynek kell aláírnia, aki ügyvédi meghatalmazással kifejezetten eljárhat ebben a hatáskörben.
Az Ön és a Gyártó között létrejött jelen Szerződés jelenti a Szoftverre vonatkozó teljes szerződést, és hatályon kívül helyezi a Szoftverre vonatkozóan tett minden korábbi jognyilatkozatot, megállapodást, kötelezettségvállalást, kommunikációt vagy hirdetést.